Responsabilitat Social Corporativa

"El compromís amb la sostenibilitat de AGORA SERVEIS no solament passa per certificar-se en matèria de qualitat i medi ambient, sinó que va més enllà generant valor social."

AGORA SERVEIS té com a objectiu principal ser el referent en el sector de les empreses de serveis quant a innovació, desenvolupament i orientació al client a través d’un creixement sostingut i rendible, amb un equip compromès i satisfet.

L’empresa AGORA SERVEIS basa la seva estratègia en matèria de sostenibilitat en fomentar una cultura laboral diversa i inclusiva, promoure la igualtat de gènere, contribuir en la contractació de nou personal qualificat, recolzar la cultura i respectar els drets humans que vetllen per la seguretat dels treballadors.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’Igualtat d’SMATSA, empresa que forma part del grup empresarial d’AGORA SERVEIS, i ha aconseguit les certificacions internacionals ISO 9001 i 14001.

Sent així, el compromís amb la sostenibilitat d’AGORA SERVEIS implica certificar-se en matèria de qualitat i medi ambient, així com generar valors socials.

Al llarg de tot l’any, AGORA SERVEIS col·labora en diverses accions amb l’objectiu de lluitar per la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de totes les persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. A més a més, es manté ferm en la implicació de diverses activitats esportives i culturals que promouen valors com l’esforç, la dedicació i l’afany de superació.

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPEN